Sala TV

Sala TV
El saló televisió és un lloc de passatge entre les cambres. Un sofa permet acollir amics per a una o dues nits.
Tornar a la descripció de la casa